Kontakty na vedení ministerstva

Ministr pro místní rozvoj

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

Ministr pro místní rozvoj

Sekretariát ministra

Bc. Lucie Brožová

Tel.: +420 224 861 145

Sekce

Náměstek člena vlády

Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Tel.: +420 224 861 372

Náměstek člena vlády

PhDr. Jan Fluxa

Tel.: +420 224 861 430

Sekce koordinace evropských fondů, mezinárodních vztahů a cestovního ruchu

Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D

Tel.: +420 224 861 341

Sekce bydlení, výstavby a veřejného investování

Mgr. Leona Gergelová Šteigrová Ph.D.

Sekce ekonomicko-provozní

Ing. Eva Štěpánková

Tel.: +420 224 861 160

Sekce státní tajemnice

Ing. Zdeňka Pikešová, MPA

Tel.: +420 224 861 553

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena