Nabídka volných míst

Zrušit filtr
Zobrazuje se z 14 příležitostí
 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vedoucí oddělení evropského a mezinárodního práva, v odboru mezinárodních vztahů

  Termín pro podání žádosti:26. 01. 2023 - 06. 02. 2023

  Co nabízíme: Zajímavou a rozmanitou činnost v oblasti evropského a mezinárodního práva při řízení oddělení s 8 podřízenými zaměstnanci. Možnost podílet se na zabezpečení posuzování slučitelnosti právních předpisů v působnosti ministerstva s právem EU. Odměňování v 15. platové třídě (tarifní plat od 39.820 Kč do 59.020 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), příplatek za vedení (15.000 Kč), osobní a motivační příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu s právním zaměřením, znalost angličtiny, francouzštiny, němčiny nebo španělštiny odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni), způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení „Vyhrazené“ (je možné zažádat následně). Na služebním místě budete vykonávat službu v oborech 22. Legislativa a právní činnost a 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy. Předpokládaný nástup v březnu 2023 nebo dle dohody.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vrchní ministerský rada - rozpočtový/rozpočtová analytik/analytička, v odboru rozpočtu

  Termín pro podání žádosti:24. 01. 2023 - 04. 02. 2023

  Co nabízíme: Různorodou činnostv oblasti finačního řízení, analýz a metodiky Operačních programů zaměřených na Prahu. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), osobní a motivační příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 1. Finance. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup v březnu 2023 nebo dohodou.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vrchní ministerský rada – komunikační úředník/úřednice, v odboru publicity a evaluací fondů EU

  Termín pro podání žádosti:24. 01. 2023 - 06. 02. 2023

  Co nabízíme: Rozmanitou činnost na pozici komunikačního úředníka se zaměřením na správu a rozvoj webového portálu dotaceEU.cz. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), osobní a motivační příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Znalost anglického, německého nebo francouzského jazyka minimálně na úrovni 1. stupně znalosti dle Rozhodnutí MŠMT 24156/2019. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy a lze případně požádat o kratší služební dobu. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup v březnu 2023 nebo dle dohody.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Ředitel/ředitelka odboru bytové agendy a realitních činností

  Termín pro podání žádosti:23. 01. 2023 - 15. 02. 2023

  Co nabízíme: Odbornou činnost v legislativně-právní oblasti bytových agend (nájmy bytů, správa bytového fondu společenství vlastníků apod.) a realitní činnosti v rámci řízení odboru se 2 odděleními a 9 podřízenými zaměstnanci. Dále širokou spolupráci s odbornou veřejností i poskytování konzultací a tvorbu metodik pro široké spektrum partnerů (obce, profesní sdružení, SVJ, družstva, neziskové organizace). Odměňování v 15. platové třídě (tarifní plat od 39.820 Kč do 59.020 Kč podle délky Vaší praxe), příplatek za vedení (21.000 Kč) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity (mmr.cz): https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu, způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení „Vyhrazené“ (je možné zažádat následně), znalost cizího jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni) a občanství ČR. Na služebním místě budete vykonávat službu v oborech 22. Legislativa a právní činnost a 41. Bydlení, územní plánování a stavební řád. Předpokládaný nástup v březnu 2023 nebo dohodou.

 • Služební poměr Na dobu určitou

  Vedoucí oddělení regulatorního rámce EU fondů

  Termín pro podání žádosti:20. 01. 2023 - 30. 01. 2023

  Co nabízíme: Zajímavou a pestrou činnost při řízení oddělení s 5 podřízenými zaměstnanci. Možnost podílet se na koordinaci a metodickém usměrňování realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v ČR v rámci národních rozvojových dokumentů. Spolupracovat na stanovování rozvojových oblastí a cílů této politiky realizovaných z prostředků EU. Odměňování v 15. platové třídě (tarifní plat od 39.820 Kč do 59.020 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), příplatek za vedení (15.000 Kč) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu, znalost anglického nebo francouzského jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni). Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy. Bližší informace včetně okruhu osob, které se mohou účastnit výběrového řízení, jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 1. 3. 2023 nebo dle dohody.

 • Pracovní poměr Na dobu určitou

  Odborný/á referent/referentka pro administraci výzev, plateb a finančních toků (IROP/OPTP2014+) , v oddělení finanční administrace programů EU

  Termín pro podání žádosti:20. 01. 2023 - 05. 02. 2023

  Co nabízíme: Zajímavou a pestrou činnost v oblasti finanční administrace programů EU při administraci výzev, žádostí o platby a přípravě podkladů pro refundaci a certifikaci prostředků EU. Odměňování ve 13. platové třídě (tarifní plat od 30.780 Kč do 45.420 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Pracovní poměr na dobu určitou - zástup za RD. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup březen 2023.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vedoucí oddělení veřejnosprávních kontrol, v odboru kontrolních činností

  Termín pro podání žádosti:20. 01. 2023 - 30. 01. 2023

  Co nabízíme: Zajímavou a rozmanitou činnost v oblasti veřejnosprávních kontrol při řízení oddělení s 5 podřízenými zaměstnanci. Možnost podílet se na stanovení rozvoje systému kontrol ministerstva, organizaci a výkonu veřejnosprávní kontroly akcí financovaných ze státního rozpočtu a kontroly hospodaření organizačních složek státu. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), příplatek za vedení (13.000 Kč) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 1. Finance. Bližší informace včetně okruhu osob, které se mohou účastnit výběrového řízení, jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 1. březen 2023 nebo dle dohody.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Ministerský rada specialista/specialistka na veřejné zakázky Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu, v odboru pro přípravu Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu

  Termín pro podání žádosti:19. 01. 2023 - 05. 02. 2023

  Co nabízíme: Rozmanitou činnost v oblasti přípravy, administrace a metodiky veřejných zakázek pro Specializovaný a odvolací stavební úřad. Odměňování ve 13. platové třídě (tarifní plat od 30.780 Kč do 45.420 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), osobní a motivační příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 37. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek. . Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 1.3. 2023 nebo dohodou.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Ministerský rada Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu, v odboru pro přípravu Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu

  Termín pro podání žádosti:19. 01. 2023 - 05. 02. 2023

  Co nabízíme: Rozmanitou činnost v oblasti přípravy podkladů pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání smluv, operativní činnosti související se správou majetku Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu. Odměňování ve 13. platové třídě (tarifní plat od 30.780 Kč do 45.420 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), osobní a motivační příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 4.Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace; 37. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek. . Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 1.3. 2023.

 • Pracovní poměr Na dobu určitou

  Referent/ka společné státní správy a samosprávy/Lokální konzultant/ka – 0,5 úvazek, oddělení regionálního centra východ

  Termín pro podání žádosti:18. 01. 2023 - 02. 02. 2023

  Co nabízíme: Zajímavou a pestrou činnost lokálního konzultanta, který zajišťuje a koordinuje poskytování podpory ve svěřeném územním celku (obci). Odměňování v 11. platové třídě (tarifní plat od 25.280 Kč do 37.170 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe v celém úvazku) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu (možno i vyšší odborné vzdělání za podmínky § 4 odst. 7 NV 341/2017 Sb. - odečet praxe). Bližší informace jsou uvedeny v inzerátu. Předpokládaný nástup v průběhu února.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Ředitel/ředitelka odboru strategií práva a elektronizace veřejných zakázek

  Termín pro podání žádosti:12. 01. 2023 - 01. 02. 2023

  Co nabízíme: Zajímavou a rozmanitou činnost při řízení odboru zodpovědného za tvorbu celostátní koncepce veřejného zadávání, veřejných zakázek, koncesí a veřejně soukromých partnerství včetně právních předpisů a jednotného metodického prostředí. Řízení 5 oddělení s celkem 38 podřízenými zaměstnanci. Odměňování v 15. platové třídě (tarifní plat od 39.820 Kč do 59.020 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), příplatek za vedení (21.000 Kč) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu, způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení „Vyhrazené“ (je možné zažádat následně) a znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni). Na služebním místě budete vykonávat službu v oborech 22. Legislativa a právní činnost, 28. Informační a komunikační technologie a 37. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup v březnu 2023.

 • Pracovní poměr Na dobu neurčitou

  Správce/správkyně informačních a komunikačních technologií pro Specializovaný a odvolací stavební úřad

  Termín pro podání žádosti:11. 01. 2023 - 29. 01. 2023

  Co nabízíme: Pestrou práci v oblasti technické podpory IT, administrace OS, konfigurace LAN a SAn infrastruktury. Odměňování ve 13. platové třídě (tarifní plat od 29.410 Kč do 43.370 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity (mmr.cz): https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu (možnost i nižšího vzdělání /min. SŠ s maturitou/ - s odpočtem praxe). Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 1. 3. 2023.

 • Pracovní poměr Na dobu neurčitou

  Ředitel/ředitelka Státního fondu podpory investic

  Termín pro podání žádosti:04. 01. 2023 - 30. 01. 2023

  Co nabízíme: S ohledem na předpoklad budoucího rozvoje Státního fondu rozvoje investic, fondu v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj, jehož posláním je především podpora rozvoje bydlení a podpora udržitelnosti rozvoje obcí, měst a regionů, vyhlašuje ministerstvo výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka Státního fondu podpory investic s možností nástupu dle dohody. Odměňování v 16. platové třídě s předpokládanou výší platu 100 – 110 000 Kč. Co očekáváme: VŠ vzdělání v magisterském studijním programu, zkušenosti na vedoucí pozici, zkušenost s prací v oblasti infrastrukturních investic, dobrá jazyková vybavenost v anglickém jazyce výhodou… Bližší informace naleznete v inzerátu.

Další příležitosti

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena