Nabídka volných míst

Zrušit filtr
Zobrazuje se z 9 příležitostí
 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Ministerský rada v oddělení hospodářské správy

  Termín pro podání žádosti:02. 06. 2023 - 17. 06. 2023

  Co nabízíme: Zajímavou a pestrou činnost v oblasti hospodářské správy zajišťující investiční správu majetku MMR včetně plánování a koordinace stavebních a údržbářských prací v objektech MMR a přípravy a realizace pronájmu nebytových prostor MMR. Odměňování ve 13. platové třídě (tarifní plat od 30.780 Kč do 45.420 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oborech 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace a 37. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 15. července 2023 nebo dle dohody.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vrchní ministerský rada v oddělení právním, v odboru stavebního řádu

  Termín pro podání žádosti:02. 06. 2023 - 17. 06. 2023

  Co nabízíme: Rozmanitou činnost na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění včetně celostátního metodického usměrňování a vypracování návrhů právních předpisů v těchto oblastech. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oborech 22. Legislativa a právní činnost a 41. Bydlení, územní plánování a stavební řád. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup dohodou.

 • Pracovní poměr Na dobu určitou

  Referent/referentka v oddělení pro mezinárodní spolupráci, odbor mezinárodních vztahů

  Termín pro podání žádosti:26. 05. 2023 - 10. 06. 2023

  Co nabízíme: Rozmanitou činnost v oblasti mezinárodní spolupráce. Možnost koordinovat systém vzdělávání zaměstnanců implementujících EU fondy a podílet se na činnosti Národního orgánu pro koordinaci. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu a znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni). Bližší informace jsou uvedeny v inzerátu. Předpokládaný nástup 1. července 2023 nebo dle dohody.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vrchní ministerský rada – právník/právnička – 0,5 úvazek, odbor legislativně právní

  Termín pro podání žádosti:24. 05. 2023 - 14. 06. 2023

  Co nabízíme: Zajímavou a různorodou činnost v oblasti práva občanského a správního. Možnost podílet se na posuzování smluv uzavíraných ministerstvem, zastupovat ministerstvo před soudy nebo řešit právní dotazy související s agendou ministerstva. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat při polovičním úvazku od 17.420 Kč do 25.765 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu s právním zaměřením a znalost cizího jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni). Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 22. Legislativa a právní činnost. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 15. července 2023 nebo dle dohody.

 • Pracovní poměr Na dobu určitou

  Koordinátor/koordinátorka programu URBACT, v odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení

  Termín pro podání žádosti:24. 05. 2023 - 08. 06. 2023

  Co nabízíme: Zajímavou činnost koordinátora programu URBACT při zajišťování jeho implementace a činnosti Národního kontaktního místa URBACT pro ČR. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), osobní a motivační příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu se zaměřením ekonomickým nebo přírodovědným a znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni). Bližší informace jsou uvedeny v inzerátu. Předpokládaný nástup 1. července 2023 nebo dle dohody.

 • Pracovní poměr Na dobu určitou

  Asistent/ka odboru mezinárodních vztahů

  Termín pro podání žádosti:23. 05. 2023 - 07. 06. 2023

  Co nabízíme: Zajímavou práci v oblastech administrativní a koordinační podpory ředitelce odboru a vedoucím jednotlivých oddělení. Odměňování v 9. platové třídě (tarifní plat od 21.710 Kč do 31.820 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou. Bližší informace jsou uvedeny v inzerátu. Předpokládaný nástup 1. července 2023 nebo dle dohody.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vrchní ministerský rada oddělení evropského a mezinárodního práva, v odboru mezinárodních vztahů

  Termín pro podání žádosti:19. 05. 2023 - 04. 06. 2023

  Co nabízíme: Zajímavou a rozmanitou činnost v oblasti evropského a mezinárodního práva. Možnost podílet se na zabezpečení posuzování slučitelnosti právních předpisů v působnosti ministerstva s evropským a mezinárodním právem a také možnost poskytovat právní stanoviska v rámci činnosti Národního orgánu pro koordinaci. Odměňování v 15. platové třídě (tarifní plat od 39.820 Kč do 59.020 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu se zaměřením právním a znalost anglického nebo francouzského jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni). Na služebním místě budete vykonávat službu v oborech 22. Legislativa a právní činnost a 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 1. července 2023 nebo dle dohody.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Rada/ministerský rada – specialista/specialistka na spisovou službu pro Specializovaný a odvolací stavební úřad

  Termín pro podání žádosti:18. 05. 2023 - 09. 06. 2023

  Co nabízíme: Budujeme nový stavební úřad, který urychlí schvalování projektů klíčové dopravní a energetické infrastruktury. Využijte svých bohatých profesních zkušeností a pomozte nám v nově vznikajícím úřadu vybudovat profesionální a efektivní spisovou službu! Na začátku potřebujeme vybrat ten nejlepší elektronický systém, sestavit a zavést jednoduché a jasné procesy a připravit přesun spousty spisů v rámci spisové rozluky. Kompetentní vedoucí spisové služby se znalostí legislativy, praktickými zkušenostmi a chutí stavět s námi novou organizaci na zelené louce je přesně tím, koho hledáme. Máte-li široký rozhled, organizační schopnosti a chuť od základů spoluvytvářet efektivně fungující organizaci, přidejte se k našemu týmu! Odměňování ve 12. platové třídě (tarifní plat od 27.650 Kč do 40.740 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu. Je požadována způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení „Vyhrazené“ (je možné zažádat následně). Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 27. Archivnictví a spisová služba. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 1. července 2023 nebo dle dohody.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vrchní ministerský rada v oddělení koncepčním a metodickém, v odboru územního plánování

  Termín pro podání žádosti:16. 05. 2023 - 07. 06. 2023

  Co nabízíme: Možnost podílet se na tvorbě koncepce územního plánování v ČR. Rozmanitou činnost v oblasti digitalizace územního plánování. Možnost podílet se na zavádění inovativních řešení v územních plánování. Možnost profesního růstu zejména v oblasti digitalizace veřejné správy. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 41. Bydlení, územní plánování a stavební řád. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup v červenci 2023.

Další příležitosti

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena