Nabídka volných míst

Zrušit filtr
Zobrazuje se z 4 příležitostí
 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Ministerský rada - komunikační úředník/úřednice, v odboru publicity a evaluací fondů EU

  Termín pro podání žádosti:19. 05. 2022 - 04. 06. 2022

  Co nabízíme: Rozmanitou práci v oblasti komunikace fondů EU při přípravě tiskových zpráv, textů pro digitální kampaně a příspěvků na sociální sítě, provádění korektur a zajišťování podkladů pro interního grafika. Odměňování ve 13. platové třídě (tarifní plat od 27. 980 Kč do 41. 290 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), osobní a motivační příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu, znalost anglického nebo francouzského nebo německého jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni) a výkon služby v oboru 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup v červenci 2022.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vedoucí/ho oddělení implementace integrovaných nástrojů, v odboru Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu - 1. kolo

  Termín pro podání žádosti:17. 05. 2022 - 02. 06. 2022

  Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/ho oddělení implementace integrovaných nástrojů, v odboru Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu. Termín pro podání žádosti: 17. 05. 2022 – 2. 06. 2022 s předpokládaným nástupem v červenci 2022 Co nabízíme: Různorodou činnost při vedení oddělení zabezpečujícího řízení programu IROP a plnění úkolů Řídicího orgánu IROP v oblasti integrovaných nástrojů, podílejícího se na koordinaci a metodickém usměrňování realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v České republice v rámci národních rozvojových dokumentů také v oblasti integrovaných nástrojů. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 31.670 Kč do 46.840 Kč podle délky Vaší praxe), příplatek za vedení (9.500 Kč), osobní a motivační příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu, znalost cizího jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni) a výkon služby v oboru 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy. Bližší informace včetně okruhu osob, které se mohou účastnit 1. kola výběrového řízení, jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Bližší informace včetně okruhu osob, které se mohou účastnit 1. kola výběrového řízení, jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vrchní ministerský rada – projektový/á manažer/ka v oddělení finanční administrace programů EU

  Termín pro podání žádosti:12. 05. 2022 - 27. 05. 2022

  Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – projektové/ho manažera/ky Co nabízíme: Zajímavou a pestrou činnost v oblasti finanční administrace programů EU zabezpečující plynulé čerpání operačních programů. Komunikaci se zprostředkujícím subjektem a příjemci dotací. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 31.670 Kč do 46.840 Kč podle délky Vaší praxe), osobní a motivační příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu a výkon služby v oborech 1. Finance a 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup v červenci 2022.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vrchní ministerský rada – právník/právnička, v odboru legislativně právním

  Termín pro podání žádosti:11. 05. 2022 - 27. 05. 2022

  Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – právníka/právničky, v odboru legislativně právním Co nabízíme: Zajímavou činnost v oblasti práva občanského, obchodního, správního a rozpočtových pravidel. Možnost podílet se na posuzování smluv uzavíraných ministerstvem, zastupování ministerstva před soudy všech instancí (po celé ČR), tvorbě rozhodnutí dle správního řádu. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat při úvazku 0,5 od 15.835 Kč do 23.420 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity (mmr.cz): https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo, znalost cizího jazyka na úrovni 1. stupně dle Rozhodnutí MŠMT 24156/2019. Výkon služby v oboru 22. Legislativa a právní činnost. Výbornou znalost českého jazyka, schopnost stylisticky, pravopisně i formálně bezchybného projevu, pečlivost, smysl pro detail. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup v červnu 2022.

Další příležitosti

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena