Národní dotace > Podpora a rozvoj regionů

Podpora a rozvoj regionů

Regionální programy jsou účinnými nástroji, jejichž prostřednictvím můžeme pozitivně ovlivňovat území regionů, především těch znevýhodněných nebo strukturálně či jinak postižených.

Program Revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití 2023 Podpora revitalizace území 2023 Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2023 Podpora rozvoje regionů 2023 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021 - dotační titul č. 2 Podpora vládou doporučených projektů v oblasti rozvoje regionů 2022 Podpora revitalizace území 2022 Administrativní činnosti spojené s realizací dotačního titulu COVID – Ubytování II – HUZ, IUZ Program Revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití Podpora rozvoje regionů 2022 Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2022 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021 - dotační titul č. 1 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2020 Podpora vládou doporučených projektů v oblasti rozvoje regionů 2021 Podpora revitalizace území 2021 Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2021 Podpora rozvoje regionů 2021 Podpora rozvoje regionů 2020 Podpora revitalizace území 2020 Závazky Regionálních rad regionů soudržnosti Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2020 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2019 Podpora revitalizace území 2019 Podpora rozvoje regionů 2019+ Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2019 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2018 Program Podpora výkonů rozhodnutí stavebních úřadů Archiv

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena