Ministerstvo > Pohřebnictví

Pohřebnictví

Ministerstvo pro místní rozvoj vykonává funkci ústředního orgánu státní správy v oblasti pohřebnictví. Obce zajišťují agendu pohřbívací povinnosti v přenesené působnosti.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena