Nabídka volných míst

Zrušit filtr
Zobrazuje se z 10 příležitostí
 • Pracovní poměr Na dobu určitou

  Administrátor/administrátorka národních programů, odbor správy programů, MMR_831

  Termín pro podání žádosti:26. 09. 2023 - 12. 10. 2023

  Co nabízíme: Staňte se důležitou součástí týmu, který připravuje národní dotační programy, vyhlašuje jejich výzvy, zajišťuje hodnocení podaných žádostí a správu podpořených projektů. Národní dotační programy přispívají k rozvoji obcí a regionů ČR, přidejte se k nám a pomozte nám nastavovat a realizovat dotační programy tak, aby byly co nejpřínosnější. Pokud mezi Vaše vlastnosti patří spolehlivost, pečlivost, iniciativnost a schopnost pracovat v týmu, hledáme právě Vás a budeme spolu úspěšní. Odměňování ve 13. platové třídě (tarifní plat od 30.780 Kč do 45.420 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup listopad 2023 nebo dle dohody.

 • Služební poměr Na dobu určitou

  NPO - Vrchní ministerský rada v oddělení hospodářské správy, MMR_1252

  Termín pro podání žádosti:25. 09. 2023 - 16. 10. 2023

  Co nabízíme: Zajímavou a pestrou činnost v oblasti hospodářské správy zajišťující investiční správu majetku MMR včetně plánování a koordinace stavebních a údržbářských prací v objektech a přípravy a realizace pronájmu nebytových prostor pro výkon agendy Národního plánu obnovy. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Služební místo je financováno z Národního plánu obnovy, subkomponenty 4.1.4 Zefektivnění a posílení implementace NPO v gesci MMR. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oborech 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace a 37. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 15. listopadu 2023 nebo dle dohody.

 • Služební poměr Na dobu určitou

  NPO - Ministerský rada – pracovník/pracovnice kontrol pro Národní plán obnovy, odbor správy programů, MMR_1275 a MMR_1276

  Termín pro podání žádosti:25. 09. 2023 - 08. 10. 2023

  Co nabízíme: Mimořádnou příležitost spolupracovat na implementaci progresivního nástroje Národního plánu obnovy – v rámci dané pozice budete kontrolovat realizaci komponent Národního plánu obnovy na Ministerstvu pro místní rozvoj. Budete důležitou součástí procesu, jehož výsledkem bude řádná realizace mnohých užitečných projektů zlepšujících život v ČR. Odměňování ve 13. platové třídě (tarifní plat od 30.780 Kč do 45.420 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Služební místo je financováno z Národního plánu obnovy, subkomponenty 4.1.4 Zefektivnění a posílení implementace NPO. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup v listopadu 2023 nebo dle dohody.

 • Pracovní poměr Na dobu určitou

  Referent/referentka v oddělení strategie cestovního ruchu, odbor cestovního ruchu, MMR_335

  Termín pro podání žádosti:25. 09. 2023 - 16. 10. 2023

  Co nabízíme: Zajímavou a pestrou činnost zaměřenou na spolupráci v oblasti cestovního ruchu a koordinaci výkonu zřizovatelské funkce vůči CzechTourism. Odměňování ve 13. platové třídě (tarifní plat od 30.780 Kč do 45.420 Kč podle délky Vaší praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu a znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni). Bližší informace jsou uvedeny v inzerátu. Předpokládaný nástup 15. listopadu 2023 nebo dle dohody.

 • Pracovní poměr Na dobu určitou

  Referent/referentka v oddělení strategie cestovního ruchu, odbor cestovního ruchu, MMR_340

  Termín pro podání žádosti:22. 09. 2023 - 07. 10. 2023

  Co nabízíme: Zajímavou a pestrou činnost v oblasti cestovního ruchu. Možnost podílet se na tvorbě materiálů a podkladů týkajících se cestovního ruchu, komunikovat s tuzemskými i zahraničními partnery ministerstva, organizačně zajišťovat zahraniční návštěvy za oblast cestovního ruchu a účastnit se mezinárodních jednání. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu a znalost cizího jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni). Bližší informace jsou uvedeny v inzerátu. Předpokládaný nástup 1. listopadu 2023 nebo dle dohody.

 • Služební poměr Na dobu určitou

  NPO - Vrchní ministerský rada - manažer/manažerka komunikace, oddělení digitalizace stavebního řízení a územního plánování, MMR_1312

  Termín pro podání žádosti:20. 09. 2023 - 05. 10. 2023

  Co nabízíme: Možnost podílet se na přípravě, revizi a realizaci komunikačních aktivit ICT projektů digitalizace stavebního řízení z komponenty 1.6 Zrychlení a digitalizace stavebního řízení – Národního plánu obnovy. Navrhovat a zajišťovat marketingové a propagační aktivity, včetně účasti na propagačních akcích a konferencích. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Služební místo je financováno z Národního plánu obnovy, subkomponenty 4.1.4 Zefektivnění a posílení implementace NPO v gesci MMR. Co očekáváme: vzdělání v magisterském studijním programu. Silné analytické schopnosti a dovednost řešit komplexní úkoly vítány. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 28. Informační a komunikační technologie. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 1. listopadu 2023 nebo dle dohody.

 • Služební poměr Na dobu určitou

  NPO - Vrchní ministerský rada - specialista/specialistka kontrol Národního plánu obnovy, odbor kontrolních činností, MMR_1248, MMR_1249, MMR_1250

  Termín pro podání žádosti:18. 09. 2023 - 03. 10. 2023

  Co nabízíme: Možnost stát se součástí nového týmu, který bude mít za úkol ověření účelu a financování programů Národního plánu obnovy u koncových příjemců dotací. Součástí této činnosti jsou pro některé programy služební cesty do míst realizací jednotlivých projektů. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Služební místa jsou financována z Národního plánu obnovy, subkomponenty 4.1.4 Zefektivnění a posílení implementace NPO v gesci MMR. Co očekáváme: vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 1. Finance. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 1. listopadu 2023.

 • Služební poměr Na dobu určitou

  NPO – Vrchní ministerský rada – metodik/metodička v oddělení technickém, odbor stavebního řádu, MMR_959

  Termín pro podání žádosti:18. 09. 2023 - 02. 10. 2023

  Co nabízíme: Rozmanitou činnost na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění. Možnost spolupracovat na projektech hrazených z Národního plánu obnovy (komponenta 1.6. Zrychlení a digitalizace stavebního řízení). Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Služební místo je financováno z Národního plánu obnovy, subkomponenty 4.1.4 Zefektivnění a posílení implementace NPO v gesci MMR. Co očekáváme: vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 41. Bydlení, územní plánování a stavební řád. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 1. listopadu 2023 nebo dle dohody.

 • Pracovní poměr Na dobu určitou

  Metodik/metodička řízení OP, odbor Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu, oddělení metodiky, MMR_229

  Termín pro podání žádosti:18. 09. 2023 - 03. 10. 2023

  Co nabízíme: Různorodou a zajímavou činnost metodika při tvorbě manuálu a pracovních postupů pro zaměstnance implementační struktury Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021-2027. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), osobní a motivační příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Bližší informace jsou uvedeny v inzerátu. Předpokládaný nástup od 1. listopadu 2023 nebo dle dohody.

 • Pracovní poměr Na dobu určitou

  Referent/referentka v oddělení služebních a pracovněprávních vztahů, odbor personální, MMR_801

  Termín pro podání žádosti:14. 09. 2023 - 05. 10. 2023

  Co nabízíme: Zajímavou a pestrou činnost v personální oblasti. Možnost podílet se na personálně administrativní agendě zahrnující administraci výběrových řízení. Odměňování ve 13. platové třídě (tarifní plat od 30.780 Kč do 45.420 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Bližší informace jsou uvedeny v inzerátu. Předpokládaný nástup v listopadu 2023 nebo dle dohody.

Další příležitosti

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena