Nabídka volných míst

Zrušit filtr
Zobrazuje se z 10 příležitostí
 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Ministerský rada v oddělení administrativy národních a NNO programů

  Termín pro podání žádosti:28. 03. 2023 - 14. 04. 2023

  Co nabízíme: Zajímavou a rozmanitou činnost v rámci administrativy národních programů zahrnující celostátní koordinaci programů rozvoje regionů a podílení se na tvorbě koncepce a pravidel dotační politiky resortu. Odměňování ve 13. platové třídě (tarifní plat od 30.780 Kč do 45.420 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oborech 1. Finance a 39. Regionální rozvoj. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 1. května 2023 nebo dle dohody.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Rada/ministerský rada, ekonom/ekonomka – rozpočtář/rozpočtářka odboru v oddělení realizace projektů OP TP, v odboru projektového řízení

  Termín pro podání žádosti:27. 03. 2023 - 10. 04. 2023

  Co nabízíme: Zajímavou činnost při plánování, přípravě, sestavování a vyhodnocování rozpočtu odboru. Spolupráce s projektovými manažery na rozpočtech různorodých projektů a komunikace s finančním útvarem ministerstva. Odměňování ve 12. platové třídě (tarifní plat od 27.650 Kč do 40.740 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 1. Finance. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 15. května 2023 nebo dle dohody.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Metodik/metodička regionálních center podpory bydlení, v odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení

  Termín pro podání žádosti:27. 03. 2023 - 16. 04. 2023

  Co nabízíme: Klíčový podíl na vzniku a rozvoji systému podpory přípravy projektů infrastruktury bydlení, který chce rozběhnout a finančně podpořit výstavbu obecního a dostupného bydlení. Pracoviště, jehož vznik je třeba připravit, bude mít zaměstnance z oblasti land developmentu, stavebnictví a ekonomiky. Nabízíme různorodou činnost v týmu, který je napojen přímo na ministra. Zásadní důraz klademe na kvalitní týmové prostředí a moderní způsoby řízení týmu. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oborech 6. Finanční trh a 41. Bydlení, územní plánování a stavební řád. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 1. května 2023 nebo dohodou.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vedoucí oddělení právních předpisů a koncesí v cestovním ruchu, v odboru cestovního ruchu

  Termín pro podání žádosti:23. 03. 2023 - 06. 04. 2023

  Co nabízíme: Zajímavou a pestrou činnost při řízení oddělení se 4 podřízenými zaměstnanci. Možnost podílet se na přípravě návrhů právních předpisů v oblasti cestovního ruchu, včetně implementace právních aktů EU. Provádění dozoru nad dodržováním povinností vyplývajících pro cestovní kanceláře a cestovní agentury ze zákona č. 159/1999 Sb. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), příplatek za vedení (13.000 Kč) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu se zaměřením právním, ekonomickým nebo veřejná správa a znalost cizího jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni). Na služebním místě budete vykonávat službu v oborech 22. Legislativa a právní činnost a 40. Cestovní ruch. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 1. května 2023 nebo dle dohody.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vrchní ministerský rada – komunikační úředník/úřednice, v odboru publicity a evaluací fondů EU

  Termín pro podání žádosti:22. 03. 2023 - 06. 04. 2023

  Co nabízíme: Zajímavou a pestrou činnost na pozici komunikačního úředníka se zaměřením na správu a rozvoj webového portálu dotaceEU.cz. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), osobní a motivační příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Znalost anglického, německého nebo francouzského jazyka minimálně na úrovni 1. stupně znalosti. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 1. května 2023 nebo dohodou.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vrchní ministerský rada v oddělení koncepčním a metodickém, v odboru územního plánování

  Termín pro podání žádosti:21. 03. 2023 - 10. 04. 2023

  Co nabízíme: Možnost podílet se na tvorbě koncepce územního plánování v ČR. Rozmanitou činnost v oblasti digitalizace územního plánování. Možnost podílet se na zavádění inovativních řešení v územních plánování. Možnost profesního růstu zejména v oblasti digitalizace veřejné správy. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 41. Bydlení, územní plánování a stavební řád. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup v květnu 2023 nebo dle dohody.

 • Služební poměr Na dobu určitou

  Ministerský rada v oddělení RESTART, odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení

  Termín pro podání žádosti:20. 03. 2023 - 30. 03. 2023

  Co nabízíme: Zajímavou a rozmanitou činnost lokálního konzultanta, který se podílí na koordinaci kohezní politiky v regionech soudržnosti řešených v rámci strategie RE:START a vyhodnocuje čerpání finančních prostředků z fondů EU, zejména OP ST a dalších rozvojových programů v rámci Moravskoslezského kraje. Odměňování ve 13. platové třídě (tarifní plat od 30.780 Kč do 45.420 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), osobní a motivační příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu v oboru regionální rozvoj, mezinárodní vztahy nebo ekonomickém. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 1. května 2023 nebo dle domluvy.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Ředitel/ředitelka odboru informatiky

  Termín pro podání žádosti:16. 03. 2023 - 31. 03. 2023

  Co nabízíme: Zajímavou a rozmanitou činnost při řízení odboru zodpovědného za oblast informačních a komunikačních technologií v rámci interních systémů ministerstva, zahrnující koordinaci projektů v této oblasti, nákup, instalaci, správu, servis, údržbu a rozvoj programových a technických prostředků. Jedná se o řízení 2 oddělení. Odměňování v 15. platové třídě (tarifní plat od 39.820 Kč do 59.020 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), příplatek za vedení (21.000 Kč) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu, státní občanství České republiky; způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení „Důvěrné“ (je možné zažádat následně) a znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni). Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 28. Informační a komunikační technologie. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 15. 4. 2023 nebo dle dohody.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Ředitel/ředitelka odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení

  Termín pro podání žádosti:16. 03. 2023 - 06. 04. 2023

  Co nabízíme: Zajímavou a multidisciplinární činnost v útvaru v přímé podřízenosti ministra pro místní rozvoj, kde se tvoří strategie a analýzy regionální politiky a politiky bydlení státu. Řízení 6 oddělení s celkem 55 zaměstnanci, možnost podílet se na projektech podpory rozvoje venkova, měst nebo strukturálně postižených regionů, vytváření legislativních a koncepčních podmínek pro zajištění dostupného bydlení, spolupráci s partnery ve státní správě i soukromém sektoru v ČR i v zahraničí. Odměňování v 15. platové třídě (tarifní plat od 39.820 Kč do 59.020 Kč podle délky Vaší praxe), příplatek za vedení (21.000 Kč) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu, způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení „Důvěrné“ (o prověrku lze požádat dodatečně) a znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni). Na služebním místě budete vykonávat službu v oborech 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy, 39. Regionální rozvoj, 41. Bydlení, územní plánování a stavební řád.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vrchní ministerský rada - analytik/analytička (data scientist), v odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení

  Termín pro podání žádosti:06. 03. 2023 - 06. 04. 2023

  Co nabízíme: Různorodou činnost spojenou s analýzou dat v oblasti bydlení, tvorbou strategie a návrhů reforem a nástrojů a jejich implementování tak, aby došlo ke zlepšení dostupnosti bydlení v ČR pro běžné občany. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 41. Bydlení, územní plánování a stavební řád. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup v květnu 2023 nebo dohodou.

Další příležitosti

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena