Nabídka volných míst

Zrušit filtr
Zobrazuje se z 10 příležitostí
 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Ministerský rada v oddělení realitní činnosti, v odboru bydlení realitní činnosti a veřejných dražeb

  Termín pro podání žádosti:29. 11. 2022 - 14. 12. 2022

  Co nabízíme: Zajímavou a pestrou práci v oblasti realitní činnosti. Možnost podílet se na přípravě podkladů pro tvorbu návrhů koncepčně nových právních předpisů, jejich komplexní posuzování v připomínkovém řízení a zpracovávání stanovisek v oblasti realitního zprostředkování, správy majetku, věcných břemen a omezení nakládání s nemovitým majetkem. Odměňování ve 13. platové třídě (tarifní plat od 30.780 Kč do 45.420 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 1.1.2023.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Ministerský rada v oddělení veřejnosprávních kontrol, v odboru kontrolních činností

  Termín pro podání žádosti:29. 11. 2022 - 14. 12. 2022

  Co nabízíme: Rozmanitou činnost v oblasti veřejnosprávních kontrol. Organizování a vykonávání veřejnosprávní kontroly akcí financovaných ze státního rozpočtu a kontroly hospodaření organizačních složek státu. Odměňování ve 13. platové třídě (tarifní plat od 30.780 Kč do 45.420 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 1. Finance. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 1. 1. 2023.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vrchní ministerský rada – legislativec/kyně, v oddělení legislativním, v odboru legislativně právním

  Termín pro podání žádosti:29. 11. 2022 - 14. 12. 2022

  Co nabízíme: Rozmanitou činnost v oblasti legislativní agendy spojené s přípravou návrhů právních předpisů a řešením otázek z oblasti práva ústavního, občanského, správního, finančního a z teorie práva. Odměňování v 15. platové třídě (tarifní plat od 39.820 Kč do 59.020 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 22. Legislativa a právní činnost. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 1. 1. 2023.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vrchní ministerský rada – koordinátor/ka reportingu v oblasti fondů EU, v odboru řízení a koordinace fondů EU

  Termín pro podání žádosti:24. 11. 2022 - 09. 12. 2022

  Co nabízíme: Rozmanitou činnost v oblasti koordinace programů, zpracování materiálů týkajících se implementace fondů EU pro vládu ČR a pro jednání se zástupci Evropské komise. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), osobní a motivační příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, a to zaměření ekonomické, přírodovědné nebo humanitní a znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni). Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup v únoru 2023.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vrchní ministerský rada - koordinátor/ka v oddělení koordinace programů

  Termín pro podání žádosti:23. 11. 2022 - 08. 12. 2022

  Co nabízíme: Různorodou činnost v oblasti koordinace programů, pravidelného sledování a vyhodnocování čerpání a plnění cílů programu. Možnost podílet se a aktivně vystupovat na jednáních s Evropskou komisí, pracovních skupinách, seminářích, konferencích a jednáních výborů (i v anglickém jazyce). Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), osobní a motivační příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu a znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni). Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 1.1.2023.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vedoucí oddělení přípravy a ukončování v odboru řízení a koordinace fondů EU

  Termín pro podání žádosti:22. 11. 2022 - 02. 12. 2022

  Co nabízíme: Zajímavou a rozmanitou činnost při řízení oddělení s 9 podřízenými zaměstnanci. Možnost podílet se na přípravě programového období 2021–2027 a koordinaci ve vazbě na implementaci fondů EU v tomto období. Zodpovědnost za metodické, výkladové a koordinační činnosti v oblasti ukončování příslušného programového období, včetně zajištění vydání a aktualizace relevantních metodických dokumentů. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), příplatek za vedení (13.000 Kč), osobní a motivační příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu, znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni). Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy. Bližší informace včetně okruhu osob, které se mohou účastnit 1. kola výběrového řízení, jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 1. 1. 2023.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Ministerský rada v oddělení administrativy národních a NNO programů III, v odboru správy národních programů

  Termín pro podání žádosti:22. 11. 2022 - 08. 12. 2022

  Co nabízíme: Zajímavou a rozmanitou činnost v rámci administrativy národních programů zahrnující celostátní koordinaci programů rozvoje regionů a podílení se na tvorbě koncepce a pravidel dotační politiky resortu. Odměňování ve 13. platové třídě (tarifní plat od 30.780 Kč do 45.420 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oborech 1. Finance a 39. Regionální rozvoj. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup v lednu 2023.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Ministerský rada v oddělení administrativy národních a NNO programů II, v odboru správy národních programů

  Termín pro podání žádosti:22. 11. 2022 - 08. 12. 2022

  Co nabízíme: Zajímavou a rozmanitou činnost v rámci administrativy národních programů zahrnující celostátní koordinaci programů rozvoje regionů a podílení se na tvorbě koncepce a pravidel dotační politiky resortu. Odměňování ve 13. platové třídě (tarifní plat od 30.780 Kč do 45.420 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oborech 1. Finance a 39. Regionální rozvoj. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup v lednu 2023.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Ministerský rada v oddělení administrativy národních a NNO programů IV, v odboru správy národních programů

  Termín pro podání žádosti:16. 11. 2022 - 02. 12. 2022

  Co nabízíme: Zajímavou a rozmanitou činnost v rámci administrativy národních programů zahrnující celostátní koordinaci programů rozvoje regionů a podílení se na tvorbě koncepce a pravidel dotační politiky resortu. Odměňování ve 13. platové třídě (tarifní plat od 30.780 Kč do 45.420 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oborech 1. Finance a 39. Regionální rozvoj. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup v lednu 2023.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vrchní ministerský rada - analytik/analytička, oddělení koncepce dostupného bydlení

  Termín pro podání žádosti:15. 11. 2022 - 02. 12. 2022

  Co nabízíme: Zajímavou a pestrou činnost v oblasti zabývající se dostupností bydlení. Možnost podílet se na analýze, tvorbě strategií a návrhů reforem vč. jejich implementace tak, aby došlo ke zlepšení dostupnosti bydlení v ČR pro běžné občany. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 41. Bydlení, územní plánování a stavební řád. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 15. 1. 2023.

Další příležitosti

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena