Nabídka volných míst

Zrušit filtr
Zobrazuje se z 7 příležitostí
 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vrchní ministerský rada – koordinátor/koordinátorka evaluací, odbor publicity a evaluací fondů EU, MMR_79

  Termín pro podání žádosti:27. 09. 2023 - 07. 10. 2023

  Co nabízíme: Nabízíme zajímavou analytickou činnost v rámci oddělení evaluací. Jedná se především o koordinaci ale i samotnou realizaci analýz a evaluací, včetně projektového řízení, realizace veřejných zakázek, sběru a vyhodnocení kvantitativních i kvalitativních dat apod. Nedílnou součástí je pak koordinace partnerských jednotek na řídích orgánech. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), osobní a motivační příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 15. října 2023 nebo dle dohody.

 • Služební poměr Na dobu určitou

  NPO - Vrchní ministerský rada v oddělení hospodářské správy, MMR_1252

  Termín pro podání žádosti:25. 09. 2023 - 16. 10. 2023

  Co nabízíme: Zajímavou a pestrou činnost v oblasti hospodářské správy zajišťující investiční správu majetku MMR včetně plánování a koordinace stavebních a údržbářských prací v objektech a přípravy a realizace pronájmu nebytových prostor pro výkon agendy Národního plánu obnovy. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Služební místo je financováno z Národního plánu obnovy, subkomponenty 4.1.4 Zefektivnění a posílení implementace NPO v gesci MMR. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oborech 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace a 37. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 15. listopadu 2023 nebo dle dohody.

 • Služební poměr Na dobu určitou

  NPO - Ministerský rada – pracovník/pracovnice kontrol pro Národní plán obnovy, odbor správy programů, MMR_1275 a MMR_1276

  Termín pro podání žádosti:25. 09. 2023 - 08. 10. 2023

  Co nabízíme: Mimořádnou příležitost spolupracovat na implementaci progresivního nástroje Národního plánu obnovy – v rámci dané pozice budete kontrolovat realizaci komponent Národního plánu obnovy na Ministerstvu pro místní rozvoj. Budete důležitou součástí procesu, jehož výsledkem bude řádná realizace mnohých užitečných projektů zlepšujících život v ČR. Odměňování ve 13. platové třídě (tarifní plat od 30.780 Kč do 45.420 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Služební místo je financováno z Národního plánu obnovy, subkomponenty 4.1.4 Zefektivnění a posílení implementace NPO. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup v listopadu 2023 nebo dle dohody.

 • Služební poměr Na dobu určitou

  NPO - Vrchní ministerský rada - manažer/manažerka komunikace, oddělení digitalizace stavebního řízení a územního plánování, MMR_1312

  Termín pro podání žádosti:20. 09. 2023 - 05. 10. 2023

  Co nabízíme: Možnost podílet se na přípravě, revizi a realizaci komunikačních aktivit ICT projektů digitalizace stavebního řízení z komponenty 1.6 Zrychlení a digitalizace stavebního řízení – Národního plánu obnovy. Navrhovat a zajišťovat marketingové a propagační aktivity, včetně účasti na propagačních akcích a konferencích. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Služební místo je financováno z Národního plánu obnovy, subkomponenty 4.1.4 Zefektivnění a posílení implementace NPO v gesci MMR. Co očekáváme: vzdělání v magisterském studijním programu. Silné analytické schopnosti a dovednost řešit komplexní úkoly vítány. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 28. Informační a komunikační technologie. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 1. listopadu 2023 nebo dle dohody.

 • Služební poměr Na dobu určitou

  NPO - Vrchní ministerský rada - specialista/specialistka kontrol Národního plánu obnovy, odbor kontrolních činností, MMR_1248, MMR_1249, MMR_1250

  Termín pro podání žádosti:18. 09. 2023 - 03. 10. 2023

  Co nabízíme: Možnost stát se součástí nového týmu, který bude mít za úkol ověření účelu a financování programů Národního plánu obnovy u koncových příjemců dotací. Součástí této činnosti jsou pro některé programy služební cesty do míst realizací jednotlivých projektů. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Služební místa jsou financována z Národního plánu obnovy, subkomponenty 4.1.4 Zefektivnění a posílení implementace NPO v gesci MMR. Co očekáváme: vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 1. Finance. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 1. listopadu 2023.

 • Služební poměr Na dobu určitou

  NPO – Vrchní ministerský rada – metodik/metodička v oddělení technickém, odbor stavebního řádu, MMR_959

  Termín pro podání žádosti:18. 09. 2023 - 02. 10. 2023

  Co nabízíme: Rozmanitou činnost na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění. Možnost spolupracovat na projektech hrazených z Národního plánu obnovy (komponenta 1.6. Zrychlení a digitalizace stavebního řízení). Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Služební místo je financováno z Národního plánu obnovy, subkomponenty 4.1.4 Zefektivnění a posílení implementace NPO v gesci MMR. Co očekáváme: vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 41. Bydlení, územní plánování a stavební řád. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 1. listopadu 2023 nebo dle dohody.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vrchní ministerský rada v oddělení pořizování a územně správním, odbor územního plánování, MMR_371

  Termín pro podání žádosti:13. 09. 2023 - 05. 10. 2023

  Co nabízíme: Možnost podílet se na tvorbě koncepce územního plánování v ČR. Možnost pořizovat územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady celostátního významu. Rozmanitou činnost v oblasti digitalizace územního plánování. Možnost podílet se na zavádění inovativních řešení v územním plánování. Možnost profesního růstu zejména v oblasti veřejné správy na úseku územního plánování. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu (výhodou obory: architektura, územní plánování, geomatika, kartografie, stavební nebo regionální rozvoj). Znalost stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů a znalost práce v GIS nebo v dalších grafických programech (CAD) vítány. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 41. Bydlení, územní plánování a stavební řád. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup v listopadu 2023 nebo dle dohody.

Další příležitosti

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena