Sekce bydlení, výstavby a veřejného investování

Mgr. Leona Gergelová Šteigrová Ph.D.

Náměstkyně pro řízení sekce bydlení, výstavby a veřejného investování

Sekce

Odbor územně a stavebně správní

Ing. Ivana Jakoubková

Tel.: +420 224 862 275

Odbor územního plánování

Ing. Roman Vodný, Ph.D

Tel.: +420 224 862 123

Odbor stavebního řádu

Ing. Žanet Hadžić

Tel.: +420 224 862 381

Odbor bydlení, realitní činnosti a veřejných dražeb

JUDr. Pavla Schödelbauerová

Tel.: +420 224 864 114

Odbor sociálního začleňování

Mgr. Markéta Benešová

Tel.: +420 234 062 412

Odbor práva veřejných zakázek

JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler

Tel.: +420 234 154 303

Oddělení NIPEZ

Ing. Aleš Havránek

Tel.: +420 234 154 210

Oddělení pohřebnictví

ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.

Tel.: +420 234 154 146

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena