Sekce bydlení a sociálního začleňování

RNDr. Jiří Klíma

Pověřený náměstek pro řízení sekce bydlení a sociálního začleňování

Sekce

Odbor politiky bydlení

RNDr. Jiří Klíma

Tel.: +420 224 864 398

Odbor sociálního začleňování

PhDr. David Beňák, Ph.D. DiS

Tel.: +420 234 062 445

Oddělení veřejných dražeb

Ing. Zdena Niklasová

Tel.: +420 234 864 601

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena