Útvary přímo řízené ministrem

Mezi Útvary přímo řízené ministrem patří Odbor komunikace, Odbor kabinetu, Oddělení interního auditu a bezpečnostní ředitel.

Sekce

Odbor kabinetu

Mgr. Matouš Vanča

Oddělení interního auditu

Ing. Dana Ratajská

Tel.: +420 224 862 200

Bezpečnostní ředitel

PhDr. Jiří Janoušek

Tel.: +420 224 861 538

Oddělení vládní a parlamentní agendy

Venuše Kuželová

Tel.: +420 224 861 195

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena