Sekce evropských a národních programů

Sekce evropských programů vykonává zejména funkci Řídícího orgánu pro Integrovaný operační program, Integrovaný regionální operační program, Řídícího orgánu Operačního programu Technická pomoc, zabezpečuje koordinační role Řídicího/Národního orgánu operačních programů přeshraniční spolupráce INTERREG IIIA.

Mgr. Zdeněk Semorád

Náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů

Sekce

Odbor řízení operačních programů

Ing. Rostislav Mazal

Tel.: +420 224 861 379

Odbor evropské územní spolupráce

RNDr. Jiří Horáček

Tel.: +420 224 862 244

Odbor Řídícího orgánu OPTP

Mgr. Marek Kupsa, DiS.

Tel.: +420 224 861 791

Oddělení finanční administrace programů EU

Ing. Lucie Zonková

Tel.: +420 224 861 291

Odbor správy národních programů

Ing. Miroslava Tichá

Tel.: + 420 224 864 189

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena