Oddělení finanční administrace programů EU

Hlavní úlohou oddělení finanční administrace programů EU je výkon funkce řídicího orgánu pro Integrovaný regionální operační program (IROP) a Operační program Technická pomoc 2014 – 2020 (OPTP 2014 – 2020) v oblasti administrace projektů a plateb, zabezpečuje administraci právních aktů a žádostí o platbu.  

Ing. Lucie Zonková

Vedoucí oddělení
Tel.: +420 224 861 291

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena