Sekce ekonomická

Ing. Bc. Radmila Outlá, MBA

Náměstkyně pro řízení sekce ekonomické
Tel.:

Sekce

Odbor rozpočtu

Ing. Eva Štěpánková

Tel.: +420 224 861 160

Odbor účetnictví a finančních služeb

Ing. Radek Lejtnar

Tel.: + 420 224 861 549

Odbor projektového řízení

Ing. Bc. Radmila Outlá, MBA

Tel.: +420 224 861 819

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena