Sekce ekonomicko-provozní

Ing. Eva Štěpánková

Pověřená náměstkyně pro řízení sekce ekonomicko-provozní
Tel.: +420 224 861 160

Sekce

Odbor rozpočtu

Ing. Eva Štěpánková

Tel.: +420 224 861 160

Oddělení hospodářské správy

Ing. Miroslava Křepelková

Tel.: +420 224 861 512

Odbor účetnictví a finančních služeb

Ing. Radek Lejtnar

Tel.: + 420 224 861 549

Odbor informatiky

Ing. Jan Koudelka

Tel.: +420 224 861 271

Oddělení spisové služby

Mgr. Daniela Štádlerová

Tel.: +420 224 861 357

Odbor projektového řízení

Ing. Bc. Radmila Outlá, MBA

Tel.: +420 224 861 819

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena