Sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů

Sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů zejména koordinuje mezinárodní a EU záležitosti v okruhu působnosti ministerstva, řídí programové období 2014 – 2020 na úrovni Dohody o partnerství, vykonává funkci Národního orgánu pro koordinaci v oblasti rozvoje lidských zdrojů podílejících se na zajištění řádného a včasného čerpání finančních prostředků z ESI fondů v ČR.

Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D

Pověřena zastupováním pozice náměstkyně pro řízení sekce

Sekce

Odbor mezinárodních vztahů

Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D.

Tel.: +420 224 861 341

Odbor publicity EU

Ing. Radek Kobza

Tel.: +420 224 861 674

Odbor Dohody o partnerství, evaluací a strategií

Ing. David Škorňa

Tel.: +420 224 861 156

Oddělení administrativní kapacity

Mgr. Petra Holubová

Tel.: +420 224 861 708

Odbor řízení a koordinace fondů EU

Ing. Klára Droznová

Tel.: +420 224 861 309

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena