Odbor mezinárodních vztahů

Odbor mezinárodních vztahů koordinuje mezinárodní a EU záležitosti v okruhu působnosti ministerstva, posuzování slučitelnosti právních předpisů v působnosti ministerstva s právem ES/EU, zajišťování spolupráce při přípravě a evidenci mezinárodních smluv a mezinárodních závazků týkajících se působnosti ministerstva. Odbor koordinuje aktivity ministerstva vůči mezinárodním organizacím.

Mgr. Magdaléna Ovesen

Ředitelka odboru
Tel.: +420 224 861 822

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena