Odbor cestovního ruchu

Odbor cestovního ruchu tvoří legislativní, koncepční a metodické podmínky pro rozvoj cestovního ruchu včetně využívání strukturálních fondů a koordinaci mezinárodních aktivit spojených s rozvojem cestovního ruchu. Odbor zajišťuje působnost ministerstva jako ústředního orgánu státní správy ve věcech cestovního ruchu.

JUDr. Renata Králová

Ředitelka odboru

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena