Odbor cestovního ruchu

Odbor cestovního ruchu tvoří legislativní, koncepční a metodické podmínky pro rozvoj cestovního ruchu včetně využívání strukturálních fondů a koordinaci mezinárodních aktivit spojených s rozvojem cestovního ruchu. Odbor zajišťuje působnost ministerstva jako ústředního orgánu státní správy ve věcech cestovního ruchu.

Ing. Radek Kobza

Pověřený ředitel odboru
Tel.: +420 234 154 251

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena