Odbor publicity a evaluací fondů EU

Odbor publicity EU zejména vykonává funkci Národního orgánu pro koordinaci v oblasti publicity Národního strategického referenčního rámce.

Ing. Radek Kobza

Ředitel odboru

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena