SROP Podopatření 4.2.1 – Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu

V rámci tototo podopatření jsou podporovány investiční projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury potřebné pro cestovní ruch.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena