Národní dotace > Cestovní ruch > Programovací období 2004 - 2006 > Programy cestovního ruchu v rámci Společného regionálního operačního programu

Programy cestovního ruchu v rámci Společného regionálního operačního programu

Společný regionální operační program (SROP) je souhrnným dokumentem zahrnující rozvojové priority sedmi regionů soudržnosti (celé území České republiky s výjimkou hl. města Prahy), které byly v období 2004–2006 podporovány ze strukturálních fondů EU v rámci Cíle 1. Přinášíme přehled opatření SROP zaměřených na oblast cestovního ruchu.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena