Národní dotace > Podpora bydlení > Archiv > Programy podpory bydlení pro rok 2012 > Podprogram Podpora výstavby technické infrastruktury

Podprogram Podpora výstavby technické infrastruktury

Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných domů. Výše dotace pro obec je 50 tis. Kč na 1 byt následně postavený na pozemcích zainvestovaných z podprogramu. 
Předběžná alokace na rok 2012 je 50 mil. Kč.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena