Národní dotace > Podpora bydlení > Archiv > Programy podpory bydlení pro rok 2012

Programy podpory bydlení pro rok 2012

Rozhodnutím č. 63/2012 ze dne 7. 5. 2012  schválil ministr pro místní rozvoj seznamy schválených, náhradních a zamítnutých žádostí o dotaci z programu Podpora bydlení pro rok 2012. Podpora je poskytována na regeneraci panelových sídlišť, výstavbu technické infrastruktury, výstavbu podporovaných bytů a opravy domovních olověných rozvodů na základě výzvy k předkládání žádostí ze dne 15. 11. 2011. Termín k předkládání žádostí začal 2. prosince 2011 a byl ukončen dne 17. února 2012. 

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena