Národní dotace > Podpora bydlení > Archiv > Programy podpory bydlení pro rok 2012 > Podprogram Podpora regenerace panelových sídlišť

Podprogram Podpora regenerace panelových sídlišť

Cílem podprogramu je poskytování dotací obcím na regeneraci veřejného prostranství panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Dotace je poskytována až do výše 70% rozpočtových nákladů akce, maximálně však 4 mil. Kč. 
Předběžná alokace na rok 2012 je 145,5 mil. Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena