Národní dotace > Podpora bydlení > Archiv > Programy podpory bydlení pro rok 2010

Programy podpory bydlení pro rok 2010

S účinností ke dni 11.11. 2009 vyhlásil ministr pro místní rozvoj podprogramy na rok 2010, v rámci kterých budou poskytovány dotace na podporu regenerace panelových sídlišť, podporu výstavby technické infrastruktury, podporu výstavby podporovaných bytů a podporu oprav domovních olověných rozvodů. Lhůta pro doručení žádostí o dotaci končí dnem 1. února 2010.

Dne 7. dubna 2010 schválil ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška žádosti předložené v rámci vyhlášené výzvy do programu Podpora bydlení 2010.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena