Národní dotace > Podpora bydlení > Archiv > Programy podpory bydlení pro rok 2009

Programy podpory bydlení pro rok 2009

S účinností ke dni 28.11. 2008 vyhlásil ministr pro místní rozvoj podprogramy na rok 2009, v rámci kterých budou poskytovány dotace na podporu regenerace panelových sídlišť, podporu výstavby technické infrastruktury, podporu výstavby podporovaných bytů a podporu oprav domovních olověných rozvodů. Lhůta pro doručení žádostí o dotaci začíná běžet dnem 1. prosince 2008 a končí dnem 4. března 2009.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena