Úřední deska

Na elektronické úřední desce Ministerstva pro místní rozvoj ČR naleznete oznámení ministerstva. Veškeré zde vyvěšené dokumenty jsou zároveň dostupné na elektronické úřední desce Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název Soubor ke stažení
03.07.2020 18.07.2020 Metodik/metodička OPTP Metodik-OPTP.docx [DOCX, 46KB]
01.07.2020 17.07.2020 Ministerský rada v oddělení právním OSŘ II VR-MRa-v-odd-pravnim-OSR-II.zip [ZIP, 2MB]
01.07.2020 17.07.2020 Ministerský rada v oddělení právním OSŘ VR-MRa-v-odd-pravnim-OSR.zip [ZIP, 2MB]
01.07.2020 16.07.2020 Ministerský rada - administrátor/ka MS2014+ [, 0KB]
30.06.2020 15.07.2020 Vrchní ministerský rada v odboru publicity EU VR-VMRa-pravnich-predpisu-a-koncesi-v-cestovnim-ruchu.zip [ZIP, 2MB]
30.06.2020 15.07.2020 Vrchní ministerský rada v oddělení právních předpisů a koncesí v cestovním ruchu VR-VMRa-pravnich-predpisu-a-koncesi-v-cestovnim-ruchu.zip [ZIP, 2MB]
25.06.2020 10.07.2020 Vrchní ministerský rada – rozpočtový/-á analytik/-čka VMRa-rozpoct-analytik.zip [ZIP, 2MB]
25.06.2020 11.07.2020 Vedoucí oddělení komunikace fondů EU VR-VO-komunikace-fondu-EU.zip [ZIP, 3MB]
23.06.2020 12.07.2020 Metodik/čka – výzkumník/ice KA4 (OPZ) Metodik-vyzkumnik-KA4.docx [DOCX, 45KB]
23.06.2020 08.07.2020 Koordinátor/koordinátorka reportingu EU inzerat_koordinator-reportingu.docx [DOCX, 39KB]
23.06.2020 12.07.2020 Koordinátor/ka IV a koordinátor/ka spolupráce IPs a IPo (OP VVV) Koordinator-IV-a-koordinator-spoluprace-IPs-a-IPo.docx [DOCX, 45KB]
22.06.2020 13.07.2020 Kvantitativní analytik/čka – statistik/čka (OPZ) VR-inzerat.docx [DOCX, 44KB]
22.06.2020 07.07.2020 Odborný/á metodik/čka pro monitoring a evaluace (OPZ) VR-odborny-metodik.docx [DOCX, 44KB]
22.06.2020 13.07.2020 Odborný/á specialista/ka VR-odborny-specialista.docx [DOCX, 44KB]
22.06.2020 09.07.2020 Vrchní ministerský rada v sekci informačních a komunikačních technologií VMRa-S09.zip [ZIP, 2MB]
22.06.2020 13.07.2020 Expert/ka pro zaměstnanost (OPZ) Expert-na-zamestnanost.docx [DOCX, 45KB]
22.06.2020 07.07.2020 Administrátor/ka MS 2014+ (IROP) VR-administrator_ka-MS-2014.docx [DOCX, 45KB]
22.06.2020 07.07.2020 Koordinátor/ka informačních aktivit o ESI fondech v Eurocentru Ústí nad Labem (OPTP) VR-Koordinator-Eurocentra-Usti-nad-Labem.docx [DOCX, 47KB]
19.06.2020 10.07.2020 Lokální konzultant/ka III. (OPZ) inzerat.docx [DOCX, 44KB]
19.06.2020 10.07.2020 Lokální konzultant/ka II. (OPZ) inzerat.docx [DOCX, 44KB]
19.06.2020 05.07.2020 Expert/ka na spolupráci s kraji, ORP a MAS (OP VVV) Expert-na-spolupraci-s-kraji.docx [DOCX, 45KB]
19.06.2020 10.07.2020 Lokální konzultant/ka I. (OPZ) inzerat.docx [DOCX, 44KB]
19.06.2020 08.07.2020 IT specialista/ka – podpora uživatelů (OP VVV) inzerat-IT-specialista-podpora-uzivatelu.docx [DOCX, 42KB]
19.06.2020 15.07.2020 Architekt/-ka kybernetické bezpečnosti inzerat-745_architekt-kyber-bezp.docx [DOCX, 40KB]
19.06.2020 05.07.2020 Expert/ka na evaluace (OP VVV) VR-Expert-na-evaluace.docx [DOCX, 44KB]
19.06.2020 05.07.2020 Metodik/metodička stratég 1 VR-Metodik-strateg-1.docx [DOCX, 45KB]
19.06.2020 05.07.2020 Metodik/metodička stratég 2 VR-Metodik-strateg-2.docx [DOCX, 44KB]
18.06.2020 04.07.2020 Odborný/á asistent/ka 3 (OP VVV) VR-odborny-asistent-3.docx [DOCX, 44KB]
18.06.2020 04.07.2020 Konzultant/ka inkluzivního vzdělávání 1 Konzultant-inkluzivniho-vzdelavani-1.docx [DOCX, 44KB]
18.06.2020 04.07.2020 Konzultant/ka inkluzivního vzdělávání 3 (OP VVV) Konzultant-inkluzivniho-vzdelavani-3.docx [DOCX, 44KB]
18.06.2020 04.07.2020 Konzultant/ka inkluzivního vzdělávání 14 (OP VVV) Konzultant-inkluzivniho-vzdelavani-14.docx [DOCX, 44KB]
17.06.2020 03.07.2020 Expert/ka na místní akční skupiny a kraje (OPZ) Expert-na-mistni-akcni-skupiny-a-kraje.docx [DOCX, 45KB]
17.06.2020 03.07.2020 Expert/ka pro sociální bydlení (OPZ) Expert-pro-socialni-bydleni.docx [DOCX, 45KB]
17.06.2020 08.07.2020 Koordinátor/koordinátorka evaluací (OPTP) VR-koordinator-evaluaci.docx [DOCX, 46KB]
15.06.2020 09.07.2020 Referent/ka oddělení účtování evropských fondů referentka-oddeleni-uctovani-evropskych-fondu.docx [DOCX, 45KB]
15.06.2020 09.07.2020 Ministerský rada v oddělení územně a stavebně správním III MRa-v-OUSS-III.zip [ZIP, 2MB]
12.06.2020 12.07.2020 Referent/ka v oddělení služebních a pracovněprávních vztahů VR-Referent-do-odd-sluzebnich-a-pracovnepravnich-vztahu.docx [DOCX, 39KB]
09.05.2018 Veřejnoprávní smlouva o výkonu činností kontrolora, společného sekretariátu a infobodu v rámci implementace programů cíle Evropská územní spolupráce pro období 2014-2020, č.j. MMR-12233/2018-51 Verejnopravni-smlouva,-c-j-MMR-12233-2018-51.pdf [PDF, 353KB]
15.02.2018 Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů řídícího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního programu MMR-54076/2017-26 [PDF, 324KB]
01.01.2017 31.12.2020 Informace o provozu podatelny na MMR S001KON28017032414470.pdf [PDF, 683KB]
01.01.2017 31.12.2020 Veřejnoprávní Smlouva MMRxMF_03082015 VP-Smlouva-MMRxMF_03082015.pdf [PDF, 749KB]

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena