Official Notice Board

You can find important notices issued by the Ministry on the electronic official notice board of the Ministry for Regional Development. All of the documents posted here are also simultaneously available on the physical official notice board of the Ministry.

Date From Date To Title File
22.07.2021 06.08.2021 Vrchní ministerský rada právník/právnička VR-VMRa-pravnik_pravnicka.zip [ZIP, 2MB]
22.07.2021 07.08.2021 Odborný/á referent/ka pro administraci výzev, plateb a finančních toků (IROP/OPTP 2014+) Odborny-ref-pro-administraci-vyzev,-plateb-a-fin-toku.pdf [PDF, 172KB]
21.07.2021 05.08.2021 Řidič/ka motorových vozidel inzerat.pdf [PDF, 164KB]
20.07.2021 04.08.2021 Vrchní ministerský rada právník/právnička OSŘ v oddělení právním v odboru stavebního řádu VR-VMRa-pravnik-OSR.zip [ZIP, 2MB]
20.07.2021 05.08.2021 Ministerský rada - rozpočtářka/rozpočtář v oblasti programového financování
15.07.2021 31.07.2021 Seznámení se s podklady MMR-60385/2021-83 60385-2021-83-seznameni-s-podklady.pdf [PDF, 467KB]
15.07.2021 30.07.2021 Referent/ka oddělení realizace projektů OPTP [, 0KB]
14.07.2021 30.07.2021 Vrchní ministerský rada v oddělení územně a stavebně správním III VMRa-v-OUSS-III.zip [ZIP, 2MB]
14.07.2021 30.07.2021 Vedoucí oddělení správy serverů, aplikací a ICT infrastruktury VO-spravy-serveru.zip [ZIP, 3MB]
14.07.2021 29.07.2021 Vrchní ministerský rada - právník/právnička Vrchni-ministersky-rada-pravnik-pravnicka.zip [ZIP, 3MB]
13.07.2021 28.07.2021 Referent/ka vládní agendy Referent-ka-vladni-agendy.pdf [PDF, 170KB]
12.07.2021 28.07.2021 Usnesení o převzetí věci č.j.- Podjatost starosty - MMR-58168/2021-81 58168_2021_81_Usneseni-o-prevzeti-veci_stavrosty_Mesto-Ricany_V8_signed.pdf [PDF, 487KB]
01.07.2021 27.07.2021 Asistent/-ka ředitelky v odboru mezinárodních vztahů asistentka-OMV.pdf [PDF, 191KB]
28.04.2021 Přehled přestupků za rok 2020 – Stavební zákon Prehled-prestupku [XLSX, 36KB]
11.09.2020 Součinnostní dohoda Soucinnostni-dohoda.pdf [PDF, 707KB]
09.05.2018 Veřejnoprávní smlouva o výkonu činností kontrolora, společného sekretariátu a infobodu v rámci implementace programů cíle Evropská územní spolupráce pro období 2014-2020, č.j. MMR-12233/2018-51 Verejnopravni-smlouva,-c-j-MMR-12233-2018-51.pdf [PDF, 353KB]
15.02.2018 Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů řídícího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního programu MMR-54076/2017-26 [PDF, 324KB]

Subscribe to news from this section

©2021 Ministry of Regional Development CZ, all rights reserved.