Official Notice Board

You can find important notices issued by the Ministry on the electronic official notice board of the Ministry for Regional Development. All of the documents posted here are also simultaneously available on the physical official notice board of the Ministry.

Date From Date To Title File
15.10.2021 31.10.2021 Vrchní ministerský rada v oddělení technickém VMRa-v-odd-technickem.zip [ZIP, 563KB]
15.10.2021 31.10.2021 Vrchní ministerský rada v oddělení územně a stavebně správním III VMRa-v-OUSS-III.zip [ZIP, 528KB]
15.10.2021 30.10.2021 Ministerský rada právního oddělení v odboru stavebního řádu [, 0KB]
14.10.2021 29.10.2021 Referent/ka správy místního rozvoje inzerat.pdf [PDF, 172KB]
11.10.2021 26.10.2021 Vrchní ministerský rada právník/právnička pro agendu národních dotací VR-VMRa-pravnik-pro-agendu-nar-dotaci.zip [ZIP, 2MB]
06.10.2021 26.10.2021 Vrchní ministerský rada – právník/právnička VMRa-pravnik-cka.zip [ZIP, 2MB]
01.10.2021 17.10.2021 Asistent/ka OHS [, 0KB]
28.04.2021 Přehled přestupků za rok 2020 – Stavební zákon Prehled-prestupku [XLSX, 36KB]
11.09.2020 Součinnostní dohoda Soucinnostni-dohoda.pdf [PDF, 707KB]
09.05.2018 Veřejnoprávní smlouva o výkonu činností kontrolora, společného sekretariátu a infobodu v rámci implementace programů cíle Evropská územní spolupráce pro období 2014-2020, č.j. MMR-12233/2018-51 Verejnopravni-smlouva,-c-j-MMR-12233-2018-51.pdf [PDF, 353KB]
15.02.2018 Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů řídícího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního programu MMR-54076/2017-26 [PDF, 324KB]

Subscribe to news from this section

©2021 Ministry of Regional Development CZ, all rights reserved.