Official Notice Board

You can find important notices issued by the Ministry on the electronic official notice board of the Ministry for Regional Development. All of the documents posted here are also simultaneously available on the physical official notice board of the Ministry.

Date From Date To Title File
09.04.2021 25.04.2021 Koordinační, projektový a programový pracovník (OP VVV) inzerat.pdf [PDF, 171KB]
09.04.2021 27.04.2021 Expert/ka na inkluzivní vzdělávání (OP VVV) VR-Expert-na-IKV.docx [DOCX, 46KB]
08.04.2021 24.04.2021 Rozhodnutí MMR-27460/2021-83 odvolani-Jurasek-proti-usn-MHMP-o-preruseni-odvolaciho-rizeni.pdf [PDF, 270KB]
08.04.2021 23.04.2021 Referent/ka oddělení evropského a mezinárodního práva (OP TP) Referent-odd-evropskeho-a-mez-prava.pdf [PDF, 180KB]
08.04.2021 27.04.2021 Vrchní ministerský rada v oddělení realizace NIPEZ VMRa-v-odd-realizace-NIPEZ.zip [ZIP, 2MB]
08.04.2021 27.04.2021 Asistent/-ka ředitele v odboru účetnictví a finančních služeb asistentka-OUFS.docx [DOCX, 38KB]
06.04.2021 21.04.2021 Vedoucí oddělení řízení strategie regionálního rozvoje [, 0KB]
01.04.2021 16.04.2021 Vrchní ministerský rada - právník/právnička VR-VMRa-pravnik.zip [ZIP, 2MB]
31.03.2021 16.04.2021 Rozhodnutí MMR-20191/2021-83 [, 0KB]
30.03.2021 15.04.2021 Ministerský rada v oddělení administrativy národních a NNO programů Ministersky-rada-v-odd-administrativy-narodnich-a-NNO-programu.zip [ZIP, 2MB]
30.03.2021 14.04.2021 Konzultant/ka inkluzivního vzdělávání [, 0KB]
29.03.2021 15.04.2021 Vrchní ministerský rada – manažer/manažerka kvality projektu SMART MMR VMRa-manazer-kvality.zip [ZIP, 2MB]
29.03.2021 15.04.2021 Vrchní ministerský rada v oddělení územně a stavebně správním III VMRa-v-OUSS-III.zip [ZIP, 2MB]
18.03.2021 19.04.2021 Architekt/ka kybernetické bezpečnosti inzerat-Architekt-kyber-bezp.pdf [PDF, 193KB]
11.09.2020 Součinnostní dohoda Soucinnostni-dohoda.pdf [PDF, 707KB]
09.05.2018 Veřejnoprávní smlouva o výkonu činností kontrolora, společného sekretariátu a infobodu v rámci implementace programů cíle Evropská územní spolupráce pro období 2014-2020, č.j. MMR-12233/2018-51 Verejnopravni-smlouva,-c-j-MMR-12233-2018-51.pdf [PDF, 353KB]
15.02.2018 Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů řídícího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního programu MMR-54076/2017-26 [PDF, 324KB]

Subscribe to news from this section

©2021 Ministry of Regional Development CZ, all rights reserved.