Official Notice Board

You can find important notices issued by the Ministry on the electronic official notice board of the Ministry for Regional Development. All of the documents posted here are also simultaneously available on the physical official notice board of the Ministry.

Date From Date To Title File
24.01.2023 04.02.2023 Vrchní ministerský rada - rozpočtový/rozpočtová analytik/analytička, v odboru rozpočtu MMR_1236.zip [ZIP, 590KB]
24.01.2023 06.02.2023 Vrchní ministerský rada – komunikační úředník/úřednice, v odboru publicity a evaluací fondů EU MMR_64.zip [ZIP, 636KB]
23.01.2023 15.02.2023 Ředitel/ředitelka odboru bytové agendy a realitních činností RO-84.zip [ZIP, 845KB]
20.01.2023 30.01.2023 Vedoucí oddělení regulatorního rámce EU fondů, v odboru mezinárodních vztahů VR-VO-reg-ramce-EU-fondu.zip [ZIP, 932KB]
20.01.2023 05.02.2023 Odborný/á referent/referentka pro administraci výzev, plateb a finančních toků (IROP/OPTP2014+) , v oddělení finanční administrace programů EU Odborny-referent-pro-administraci-vyzev.pdf [PDF, 193KB]
20.01.2023 30.01.2023 Vedoucí oddělení veřejnosprávních kontrol, v odboru kontrolních činností VO-96.zip [ZIP, 788KB]
19.01.2023 05.02.2023 Ministerský rada specialista/specialistka na veřejné zakázky Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu, v odboru pro přípravu Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu VR-MRa-specialista-na-ver-zakazky-SOSU.zip [ZIP, 2MB]
19.01.2023 05.02.2023 Ministerský rada Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu (SOSÚ) VR-MRa-SOSU.zip [ZIP, 2MB]
18.01.2023 02.02.2023 Referent/ka společné státní správy a samosprávy/Lokální konzultant/ka – 0,5 úvazek, oddělení regionálního centra východ inzerat_MMR_1042.pdf [PDF, 175KB]
12.01.2023 01.02.2023 Ředitel/ředitelka odboru strategií práva a elektronizace veřejných zakázek Reditel_ka-odboru-strategii-prava-a-elektronizace-verejnych-zakazek.zip [ZIP, 867KB]
11.01.2023 29.01.2023 Správce/správkyně informačních a komunikačních technologií pro Specializovaný a odvolací stavebního úřad inzerat-Spravce-ICT-pro-SOSU.pdf [PDF, 171KB]
09.01.2023 14.02.2023 Oznámení MMR: Návrh Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje ČR, Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č.6 Politiky územního rozvoje ČR na udržitelný rozvoj území a související materiály - místo a doba veřejného projednání (MMR-711/2023-81) 711_2023_81_Oznameni_Uredni_deska_MMR__A6PUR.pdf [PDF, 147KB]
04.01.2023 30.01.2023 Ředitel/ředitelka Státního fondu podpory investic inzerat.pdf [PDF, 140KB]
28.04.2021 Přehled přestupků za rok 2020 – Stavební zákon Prehled-prestupku [XLSX, 36KB]
11.09.2020 Součinnostní dohoda Soucinnostni-dohoda.pdf [PDF, 707KB]
09.05.2018 Veřejnoprávní smlouva o výkonu činností kontrolora, společného sekretariátu a infobodu v rámci implementace programů cíle Evropská územní spolupráce pro období 2014-2020, č.j. MMR-12233/2018-51 Verejnopravni-smlouva,-c-j-MMR-12233-2018-51.pdf [PDF, 353KB]
15.02.2018 Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů řídícího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního programu MMR-54076/2017-26 Verejnopravni-smlouva-c-j-MMR-54076-2017-26 [PDF, 324KB]

Subscribe to news from this section

©2023 Ministry of Regional Development CZ, all rights reserved.