Official Notice Board

You can find important notices issued by the Ministry on the electronic official notice board of the Ministry for Regional Development. All of the documents posted here are also simultaneously available on the physical official notice board of the Ministry.

Date From Date To Title File
20.01.2021 04.02.2021 Evaluátor/ka (OPZ) [, 0KB]
20.01.2021 07.02.2021 Výzkumník, evaluátor 1 Vyzkumnik,Evaluator.docx [DOCX, 45KB]
20.01.2021 07.02.2021 Metodik/Metodička programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Metodik-CR-Bavorsko.docx [DOCX, 46KB]
19.01.2021 04.02.2021 Usnesení - Rozhodnutí o námitkách podjatosti - č.j. MMR-61322/2020-83/2776 61322_namitka-podjatosti-MHMP.pdf [PDF, 313KB]
18.01.2021 02.02.2021 Ministerský rada - finanční manažer/ka [, 0KB]
18.01.2021 02.02.2021 Koordinační, projektový a programový pracovník/pracovnice VR-Koordinacni,-projektovy-a-programovy-pracovnik.docx [DOCX, 43KB]
18.01.2021 02.02.2021 Koordinační, projektový/á a programový/á pracovník/pracovnice Most (OPTP) [, 0KB]
14.01.2021 31.01.2021 Ředitel/ředitelka odboru informatiky RO-OI.zip [ZIP, 2MB]
14.01.2021 29.01.2021 Vrchní ministerský rada – právník/právnička VR-VMRa-pravnik.zip [ZIP, 2MB]
14.01.2021 30.01.2021 Vrchní ministerský rada v oddělení realizace NIPEZ VMRa-v-oddeleni-realizace-NIPEZ.zip [ZIP, 1MB]
12.01.2021 31.01.2021 Vrchní ministerský rada - právník/právnička OSŘ VMRa-pravnik-OSR.zip [ZIP, 2MB]
12.01.2021 31.01.2021 Vrchní ministerský rada v oddělení veřejných dražeb VMRa-v-odd-verejnych-drazeb.zip [ZIP, 1MB]
08.01.2021 23.01.2021 Lokální konzultant/ka 12 (OPZ) inzerat-lokalni-konzultant-ka-12.docx [DOCX, 45KB]
08.01.2021 23.01.2021 Lokální konzultant/ka 26 (OPZ) inzerat-lokalni-konzultant-ka-26.docx [DOCX, 45KB]
08.01.2021 23.01.2021 Lokální konzultant/ka 19 [, 0KB]
08.01.2021 23.01.2021 Expert/ka ESIF (OP VVV) Expert-ESIF.docx [DOCX, 45KB]
08.01.2021 05.02.2021 Ředitel/ředitelka Ústavu územního rozvoje [, 0KB]
07.01.2021 23.01.2021 Finanční manažer/ka projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami (IKV) finan-manazer-projektu-IKV.docx [DOCX, 42KB]
06.01.2021 22.01.2021 Vrchní ministerský rada – právník/právnička VMRa-pravnik-pravnicka.zip [ZIP, 3MB]
10.12.2020 16.02.2021 Oznámení Ministerstva pro místní rozvoj: Návrh Aktualizace č.4 Politiky územního rozvoje ČR, Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č.4 Politiky územního rozvoje ČR na udržitelný rozvoj území a související materiály, zveřejnění na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, stanovení lhůty a způsobu pro podání písemných připomínek obcí a veřejnosti a o formě, místě a době konání a veřejného projednání 72442_2020_81_Oznameni_Uredni_deska_MMR__A4PUR.pdf [PDF, 407KB]
11.09.2020 Součinnostní dohoda Soucinnostni-dohoda.pdf [PDF, 707KB]
09.05.2018 Veřejnoprávní smlouva o výkonu činností kontrolora, společného sekretariátu a infobodu v rámci implementace programů cíle Evropská územní spolupráce pro období 2014-2020, č.j. MMR-12233/2018-51 Verejnopravni-smlouva,-c-j-MMR-12233-2018-51.pdf [PDF, 353KB]
15.02.2018 Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů řídícího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního programu MMR-54076/2017-26 [PDF, 324KB]

Subscribe to news from this section

©2018 Ministry of Regional Development CZ, all rights reserved.