Ministerstvo > Cestovní ruch > Mezinárodní spolupráce > Účast v mezinárodních organizacích:

Účast v mezinárodních organizacích:

Česká republika naplňuje prostřednictvím Odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR členství v nejvýznamnějších mezinárodních organizacích a uskupeních zabývajících se spoluprací v cestovním ruchu. Společně s ostatními zástupci členských zemí jsou předávány zkušenosti při řešení aktuálních výzev a problémů v oblasti cestovního ruchu a zkušenosti při naplňování politik cestovního ruchu.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena