Ministerstvo > Bytová politika > Dotace a programy > Státní pomoc po živelní nebo jiné pohromě > Archiv > Živelní pohromy – demolice > Archiv > Dodatek k Programu poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného

Dodatek k Programu poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena