Živelní pohromy – demolice

Finanční pomoc na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby pro bydlení

Výpis článků

   1   

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena