Oddělení hospodářské správy

Oddělení hospodářské správy vykonává zejména správu nemovitého i movitého státního majetku svěřeného ministerstvu, dislokace útvarů ministerstva, vedení centrální evidence spisové agendy, ostrahu objektů ministerstva, požární ochranu, bezpečnost a hygienu práce a provoz autoparku.

JUDr. Simeona Zikmundová

Vedoucí oddělení
Tel.: +420 224 861 304

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena