Oddělení hospodářské správy

Oddělení hospodářské správy vykonává zejména správu nemovitého i movitého státního majetku svěřeného ministerstvu, dislokace útvarů ministerstva, vedení centrální evidence spisové agendy, ostrahu objektů ministerstva, požární ochranu, bezpečnost a hygienu práce a provoz autoparku.

Ing. Jakub Ryba

Vedoucí oddělení
Tel.: + 420 224 861 701

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena