Vyjádření MMR ke zrušení stavebních uzávěr

Vyjádření MMR ke zrušení stavebních uzávěr

16. 7. 2021

Nový stavební zákon, který schválili v úterý poslanci, skutečně obsahuje ustanovení, podle kterého dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů pozbývají účinnosti ty stavební uzávěry, které byly vydány podle stavebního zákona z roku 1976 z důvodu zamezení možnosti ztížení nebo znemožnění budoucího využití podle připravované územně plánovací dokumentace. Jedná se o ustanovení § 326 odst. 1.

Vyjádření MMR ke zrušení stavebních uzávěr

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena