Podprogram Regenerace sídlišť

Cílem podprogramu je poskytování dotací obcím na regeneraci veřejného prostranství sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Dotace je poskytována až do výše 70% rozpočtových nákladů akce, nejvýše však 4 mil. Kč.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena