Národní dotace > Podpora bydlení > Archiv > Programy podpory bydlení pro rok 2007 > Účelové znaky pro obce k dotacím z podprogramů podpory bydlení – rok 2007

Účelové znaky pro obce k dotacím z podprogramů podpory bydlení – rok 2007

Účelové znaky dotací pro následující podprogramy podpory bydlení: Regenerace panelových sídlišť, Podpora výstavby technické infrastruktury, Podpora výstavby podporovaných bytů, Podpora oprav domovních olověných rozvodů.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena