Národní dotace > Podpora bydlení > Archiv > Programy podpory bydlení pro rok 2007 > Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj ze dne 23. března 2007

Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj ze dne 23. března 2007

Pokud žádost o poskytnutí dotace nebude podána na vyplněném, vytištěném a podepsaném elektronickém formuláři uvedeném na adrese http://www3.mmr.cz/zad , nepovažuje se tato skutečnost za důvod pro neposkytnutí dotace; za žádost se v takovém případě považuje vyplněný list "Specifické údaje" nebo "Registrační karta" tvořící součást příslušného podprogramu.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena