Národní dotace > Podpora bydlení > Archiv > Programy podpory bydlení pro rok 2007 > Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2007

Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2007

Podprogram Podpora výstavby technické infrastruktury stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací na výstavbu dopravní a technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytových domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných domů. Podpora je poskytována jako účelová investiční dotace. Příjemcem dotace a současně stavebníkem technické infrastruktury je obec. Podprogram stanovuje podmínky pro přijímání žádostí obcí na akce, které musí být zahájeny v roce 2007.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena