Národní dotace > Dotace pro nestátní neziskové organizace > Dotace pro nestátní neziskové organizace 2021

Dotace pro nestátní neziskové organizace 2021

V souladu s usnesením vlády ze dne 22. června 2020 č. 681 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2021 (dále jen "NNO") a usnesením vlády č. 591 ze dne 1. června 2020 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky NNO ústředními orgány státní správy vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj (dále také "MMR") výzvu k podávání žádostí o dotace v následujících oblastech podpory pro rok 2021:

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena