Vybrané žádosti z 1. výzvy

Výzva k předkládání žádostí do Národního programu podpory cestovního ruchu 2010 byla zveřejněna 16. 2. 2010, konečný termín pro příjem žádostí byl stanoven na 30. 4. 2010. V programu bylo předloženo celkem 44 žádostí v celkové výši na žádost o dotace 81.191 tis. Kč.

Ministr pro místní rozvoj Ing. Rostislav Vondruška na základě doporučení Výběrové komise rozhodl o přiznání maximální dotace 31 žádostem v rámci programu Národní program podpory cestovního ruchu 2010 - Podprogram Cestovní ruch pro všechny v celkovém finančním objemu 60. 335 tis. Kč. 

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena