Ministerstvo > Veřejné dražby > Veřejné dražby > Rozsudky Nejvyššího soudu > Rozsudek NS - Žaloba na neplatnost veřejné dražby nedobrovolné

Rozsudek NS - Žaloba na neplatnost veřejné dražby nedobrovolné

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena