Ministerstvo > Veřejné dražby > Veřejné dražby > Rozsudky Nejvyššího soudu > Rozsudek NS - Úhrada nákladů zmařené dražby

Rozsudek NS - Úhrada nákladů zmařené dražby

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena