Ministerstvo > Veřejné dražby > Aktuality > Stanovisko OVDRČ ke zpeněžení nepotřebného nemovitého majetku evidovaného v katastru nemovitostí ve

Stanovisko OVDRČ ke zpeněžení nepotřebného nemovitého majetku evidovaného v katastru nemovitostí ve

Na dotaz jedné z pražských městských částí vydal odbor veřejných dražeb a realitní činnosti počátkem prosince tohoto roku následující právně nezávazné stanovisko:

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena