Ministerstvo > Úřad > Přímo a nepřímo řízené organizace

Přímo a nepřímo řízené organizace

Zde naleznete informace o organizacích v přímé či nepřímé řídící působnosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR (stručný profil a poslání organizací s odkazy na jejich webové stránky). Mezi právní subjekty a organizační složky státu spravované ministerstvem pro místní rozvoj patří: Přímo řízené organizace: Centrum pro regionální rozvoj České republiky Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism Ústav územního rozvoje PRIVUM Nepřímo řízené organizace: Horská služba ČR, o.p.s. Státní fond rozvoje bydlení Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena