Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 8. Ostatní stanoviska a metodiky > Metodické sdělení pro žadatele o výjimku z kvalifikačního požadavku vzdělání podle § 195 stavebního

Metodické sdělení pro žadatele o výjimku z kvalifikačního požadavku vzdělání podle § 195 stavebního

Z ustanovení § 24 stavebního zákona vyplývá, že úředníci obecních úřadů a krajských úřadů, kteří vykonávají územně plánovací činnost, musí splňovat tři kvalifikační požadavky pro výkon této činnosti - vzdělání, odbornou způsobilost a praxi.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena