Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 4. Posuzování vlivů na životní prostředí a na udržitelný rozvoj území > Prohlášení předkladatele koncepce při pořizování zásad územního rozvoje a územního plánu

Prohlášení předkladatele koncepce při pořizování zásad územního rozvoje a územního plánu

Obsahem metodického sdělení je způsob, jak naplnit požadavky ustanovení § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí na tzv. „prohlášení předkladatele koncepce“ a na informování určených orgánů veřejné správy při pořizování a vydávání zásad územního rozvoje a územního plánu.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena