Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 3. Územně plánovací podklady a jejich aktualizace > Prověřování aktuálnosti a úpravy územních a urbanistických studií

Prověřování aktuálnosti a úpravy územních a urbanistických studií

Metodický pokyn řeší, kdy je nutné prověřovat aktuálnost územních a urbanistických studií, územních generelů a prognóz, jaká jsou kritéria pro posuzování jejich aktuálnosti i postupy ukončení možnosti jejich využití. Dále řeší postup v případě zastarání studií a uzavírá, že změny nebo úpravy studií se nepořizují.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena