Novela zákona o vyvlastnění

Dne 25. října 2012 byl ve Sbírce zákonů pod číslem 405/2012 Sb., vyhlášen zákon, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb. Tento zákon nabývá účinnosti dne 1. 2. 2013.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena