Ministerstvo > Stavební právo > Pracovní skupiny > Poradní sbor pro aplikaci stavebního práva

Poradní sbor pro aplikaci stavebního práva

Poradní orgán pro interpretaci a aplikaci zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a dalších souvisejících právních předpisů.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena