Dokumenty ÚÚR

Ústav územního rozvoje se sídlem v Brně je přímo řízenou rozpočtovou organizaci MMR. ÚÚR zpracovává podklady pro operativní činnost ministerstva, připravuje podklady pro legislativu, vytváří informační systémy, organizuje mezinárodní odborný styk a zabezpečuje účast v mezinárodních organizacích. Také se zabývá metodickou, konzultační a rešeršní činností, dále činností studijní, dokumentační a vydáváním odborných příruček.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena