Pracovní materiály ze 13. zasedání

V tomto pododdíle naleznete pracovní materiály, které si vyžádali členové PS v průběhu jednání

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena