Ministerstvo > Regionální rozvoj > Informace, aktuality, semináře, pracovní skupiny > Informace a aktuality > Systém k podpoře rozhodování na úrovni regionálních a místních správ (1)

Systém k podpoře rozhodování na úrovni regionálních a místních správ (1)

V roce 2006 bylo ukončeno řešení výzkumného projektu WB-04-04 s názvem „Systém k podpoře rozhodování na úrovni regionálních a místních správ“ (SPR), který byl řešen v rámci výzkumného programu Ministerstva pro místní rozvoj WB – Výzkum pro potřeby regionů. Výsledkem tohoto projektu je vznik aplikace SPR.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena