Vzor knihy a řádu pohřební služby

12. 3. 2018

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s provozovateli pohřebních služeb a krajskými hygienickými stanicemi nabízí metodickou spolupráci a výkladovou nápomoc v oblasti provozování pohřební služby. Novela zákona o pohřebnictví účinná od 1. září 2017 stanoví všem pohřebním službám a krajským hygienickým stanicím v této oblasti nové povinnosti a kompetence.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena